natutukoy ang mga salitang magkakatugma

Upang masiguro na maibigay ang nararapat na edukasyon sa mga bata, aming iniipon ang mga materyales sa pagbabasa katulad nalang ng babasahing ito. Phonological Awareness: Natutukoy kung magkakatugma o hindi ang isang pares ng salita. 4. F3PK-II-d-8.2. Kung sa lupa’y kinang ay sadyang mailap, Nitong katarungang ibig na malasap, Hayaang lumuha't dugo ay pumatak, Pagkat nasa langit ang tunay na galak. F. 3. Worksheet will open in a new window. Iclick lamang po ang/mga kulay asul na salita para maumpisahan ang download. F3KP-II-d-8.1. Displaying top 2 worksheets found for - Natutukoy Ang Mga Salitang Magkakatugma. ang mga halimbawa ng mga salitang patambis/idyoma may kahulugang salita. Nasusunod ang mga napakinggang panuto 10. 1.agaw buhay-maghihingalo 2.buntot aso- sunod ng sunod 3.ilaw ng tahanan-ina 4haligi ng tahanan-ama 5.taingang kawali-nagbibingian 6.balat sibuyas-maramdamin 7.akyat bahay-magnanakaw 8.hulog ng langit-tagapagsalba 9.pinabayaan sa kusina-mataba 10.takaw mata-hanggang tingin lang Mga kagamitan: tsart ng awit na “Ako ay may Lobo?” Nakagagamit ang malaki at maliit na letra sa pagsulat ng parirala at pangungusap. Pagtuturo at Paglalarawan Sabihin sa mga bata ang mga salitang magkakatugma sa awit gaya ng “lobo” at “ako”. Nitong mga pigtas ang hingang nilalang, Na naghihintay doon sa krus na daan. Tumawag ng ilang bata upang magbigay ng iba pang salita na katugma ng naunang halimbawa. Ang mga materyales na ito ay aming binibigay para mas mapadali ang pagtuturo ng ating mga guro. Description Lesson Plan in Filipino 3 Objective Natutukoy ang mga salitang magkatugma F3KP-IIb-d-8 Paglalahad Ipaawit muli sa klase ang “Ako ay may lobo” . Mabuti-buti pa na ipasaitaas, Ang ibig makamit na ngiti at gilas, Ang katarungang libing na at agnas Marami ang mga aralin sa ilalim ng asignaturang Filipino mula sa mga pinakamadali hanggang sa mga may kahirapan intindihin. • Tingnan ang mga larawan. K. P-IIb-d-8. F3PU-IId-4 Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang mga salitang magkakatugma. Natutukoy ang mga salitang katugma ng salitang napakinggan 8. Nakakagamit ng pares ng salitang magkakatugma sa isang pangungusap o dalawang magkaugnay na mga pangungusap. Mga Salitang Magkatugma. Gramatika: Natutukoy ang mga salitang nagsasabi ng posisyon ng isang bagay. Some of the worksheets for this concept are Ikalawang markahan linggo 11, To 12 gabay pangkurikulum. Isa sa mga asignatura na itinuturo mula sa pre-school hanggang kolehiyo ay ang Filipino. A lot of teachers are asking me on words that rhyme in Filipino. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma. • Nakapagbibigay ng mga salitang. To download/print, click on pop-out icon or print icon to worksheet to print or download. 3. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang sarili; naibabahagi sa iba ang mga pangsariling hilig at gusto. magkakatugma • Nagagamit ang mga salitang magkatugma sa pangungusap • F3KP-IIb-d-8 Balik Aral • Noong kayo ay nasa ikalawang baitang pa, pinag aralan ba ninyo ang mga salitang magkakapareho ng tunog sa hulihan? Found worksheet you are looking for? 2. Naipakikita ang kawilihan sa kuwentong narinig sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong 10.1 Nasasagot ang mga tanong na ano, saan, sino, ilan tungkol sa kuwentong napakinggan 11. Nakakasulat ng mga salitang magkatugma. Nasasabi ang mga salitang magkakatugma at di-magkakatugma 9. Hello everyone! I’ll be adding more once I remember and learned something. 3. So, here’s a list of “Magkatugmang Salita” which I have gathered from different sources and used in my lessons. 7. SALITANG MAGKASINGKAHULUGAN – Narito ang kahulugan nito at mga halimbawa. 2. Posted on September 26, 2015 by thekagayanon.
natutukoy ang mga salitang magkakatugma 2021