Skriv ut

Projektledning

Hyr projektledning från oss:

Vi sköter

  • bygget från tomt och idé till färdig byggnad, 
  • byggledning och kontroller eller
  • platsledning och arbetsledning
  • byggmätning
  • ekonomistyrning: Vi gör kalkyl-, uppföljning-, budget-, prognosarbete samt mängdning och mängdregleringsarbete.
  • KMA-styrning: Vi upprättar och sköter egenkontroller för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, arbetsinstruktioner, skyddsronder, förändringsrapporter, tillståndshantering och anmälningar till kommun och länsstyrelse.